กระทรวงเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอล

ข่าวสารของรัฐบาล

เกี่ยวกับแผนกนี้.

กระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 กระทรวงได้รับการอนุมัติและอนุมัติโดยนายกรัฐมนตรีสำนักงานใหญ่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศส่งเสริมการพัฒนาอินเทอร์เน็ตบนมือถือในประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมการบันเทิงการดูแลทางการแพทย์การเกษตรและการท่องเที่ยวอีก 4 แห่ง การแปลงดิจิตอล

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กระทรวงเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอล